Máy bơm tăng áp là máy bơm như thế nào

Máy bơm tăng áp là máy bơm như thế nào