Đồng hồ đo nước là đồng hồ gì ? – Quân Tiến Đạt 

Đồng hồ đo nước là đồng hồ gì ? - Quân Tiến Đạt